Кнегиња Персида,мајка краља Петра I

Кнегиња Персида,мајка краља Петра I (1813-1873)

Comments are closed.