Stil i dekoracija

Hram Svetog Đorđa i mauzolej dinastije Karađorđević je naglašeno monumentalna građevina autentične lepote, dominantne pozicije, rafinirane ornamentike, snažne tektonike i konstruktivne logike. Zelenilo okolnog parka i plavetnilo neba čine savršen sklad naglašavajući belinu arhitektonskog plašta. Zamišljena je smelo kao petokupolna građevina u obliku slobodnog krsta sa velikom središnjom kupolom i četiri manje postavljene na krajevima ravnokrakog krsta. Izvedena je u osobeno interpretiranom srpsko-vizantijskom stilu.

Plastična spoljna dekoracija živo je prisutna, pa opet usklađeno i promišljeno aplicirana na precizno određena mesta čime se dobija jedan smirujući efekat. Iznad glavnog ulaza nalazi se široko ornamentalno polje u čijem središtu je u ovalu smešten dubokoreljefni grb doma Karađorđevića. U polukružnoj luneti iznad portala, postavljen je mozaik sa predstavom patrona crkve Svetog Đorđa koji nosi Karađorđev lik i koji probada aždaju. Ovaj mozaik izrađen je u Veneciji po nacrtima Paje Jovanovića.

Unutrašnjost hrama je prekrivena raskošnim mozaicima koji doprinose zahtevanoj reprezentativnosti, svečanosti i ujednačenom utisku. Mermerni pod i ikonsotasi su u popunosti podređeni mozaicima. Radovi na enterijeru trajali su godinama. Preko 3500 m2 zidnih površina prekriveno je sa 40 miliona kockica u 15.000 nijansi. Izvedeno je 725 kompozicija sa 1.500 figura. U oplenačkoj crkvi sabrane su kopije fresaka iz 60 poznatih srednjevekovnih srpskih manastira.

U gornjem delu crkve nalaze se grobnice osnivača dinastije Karađorđa (južna pevnica) i ktitora hrama, Kralja Petra Prvog (severna pevnica). Ispod glavnog kubeta, smešten je masivni polijelej od bronze prečnika 9 metara i težine 1500kg. Oblik naopkao postavljene krune predstavlja simbolički lament nad propašću srpskog carstva 1389. godine.

U kripti se nalazi 39 grobnica sa nadgorbnim pločama od dečanskog oniksa. U kripti je sahranjeno 20 članova dinastije od kojih su još dva vladara – Knez Aleksandar i Kralj Aleksandar I.